Bästa Miljöarbete

Juryns motivering: ”Att agera miljövänligt har förvandlats från ”alternativt” till ett måste för entreprenörer som vill utveckla sin bransch. Framgång har uppnåtts genom stark övertygelse och med mod att ifrågasätta sin egen verksamhet. Där andra pratar om visioner har man dokumenterat resultat. Genom sitt miljö- och sociala ansvarstagande är man idag ett uppmärksammat föredöme vilket också skapar förväntningar om ett allt bredare ekologiskt utbud.”

- Tävlingen Arla Guldko stärker stoltheten internt. Den klargör vad vi står för och blir en måttstock för vad som är bra. Även externt stärks vår profil och ställning på marknaden, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Max.

Max Hamburgerrestauranger har jobbat med hållbarhetsfrågan i många år. Idag har man en världsunik klimatmärkning som visas på menyn, vilket gör det möjligt för kunden att själv välja hur mycket man vill påverka miljön. Miljökompensation genom trädplantering i Afrika och alltfler ekologiska produkter är andra delar i miljöarbetet.

Max Miljöhus

Den senaste miljösatsningen är sju nya restauranger, som man kallar miljöhus som uppfyller Boverkets krav för Miljöklassad byggnad. Restaurangerna använder den senaste tekniken för ventilation och uppvärmning och är byggda av särskilt material och som ger extremt låg energiförbrukning, har solceller på taket och laddstolpar för elbilar utanför.

Alla nya restauranger som byggs kommer att byggas som miljöhus. Beslut om investeringen gjordes trots ekonomisk kris i världen, något man är mycket stolt över, men Pär Larshans betonar att arbeta med hållbarhet, det både kan och måste alla företag göra.

"Ta ansvar"

- Det handlar om att ta ansvar. Det gäller att våga ta tag i den tuffaste utmaningen, det som rör kärnverksamheten. Det är det som gör skillnad, det är då man kan påverka. Vår största utmaning är köttfrågan, som vi ständigt jobbar med. Det ska bara gå, är vår inställning, säger Pär Larshans.

Miljöarbetet ger även affärsmässiga resultat. Kostnader blir lägre genom bland annat minskad energiförbrukning och minskat svinn. Undersökningar visar att kunderna uppskattar det Max gör och försäljningen ökar.

Besök gärna Max.