arla

Vårt ansvar

Vi vill utöka vår verksamhet. Men vi vet att långsiktig framgång bara nås om vi kan tillföra värde i ditt liv samtidigt som vi agerar ansvarsfullt när det gäller miljön och de samhällen vi ingår i.

Det är viktigt för oss att du litar på oss. Om du vill veta mer om hur vi sköter vår verksamhet hittar du våra principer i vår uppförandekod Vårt ansvar. Hur vi arbetar med att följa vår uppförandekod rapporteras varje år i CSR-rapporten Vårt ansvar.  

Vårt ansvar är samlingsnamnet för Arlas arbete med socialt ansvar, etik, kvalitet och miljö. Vi vill alltid agera på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt.

Vi har formulerat en uppförandekod (Code of Conduct) för alla områden som vi anser ligger inom vårt ansvar. Koden omfattar Arlas syn på etik och kvalitet för bland annat livsmedelssäkerhet, miljö, inköp och lantbruk. Uppförandekoden beskriver även hur vi tar ansvar för våra relationer till konsumenter, medarbetare, ägare med flera.

Varje år publicerar vi en så kallad CSR-rapport (CSR, Corporate Social Responsibility. Rapporten beskriver hur väl vi lever upp till vår Code of Conduct. I rapporten finns aktuella exempel från Arla världen över, både områden som vi är stolta över och sådana som vi arbetar med att utveckla och förbättra. Läs den senaste CSR-rapporten här (PDF).

Arlas hållbarhetsarbete baseras på FNs globala mål. De globala målen är kopplade till de svenska miljömålen som antagits med bred majoritet i Sveriges riksdag. Så här har vi kopplat vårt miljöarbete mot de svenska miljömålen.

Ekologiskt

Finns det gröna kor?

För oss på Arla har det alltid varit självklart att värna om miljön. I dag är vi inte bara Sveriges utan också världens största producent av ekologiska mejerivaror.

Lär dig mer om ekologisk mjölk
Miljö & Socialt ansvar

Vad gör vi för människor och miljö?

Som stor livsmedelstillverkare har vi ett särskilt ansvar att alltid agera på ett ansvarsfullt sätt. Viktigast är att alla medarbetare, varje dag, arbetar på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Här kan du läsa om våra strategier och hur vi jobbar rent praktiskt med miljöförbättrande åtgärder och socialt ansvar.

Om vårt arbete för människor & miljö
Kvalitet på gården

Hur garanterar vi kvalitet på våra gårdar?

Arlas bönder har kommit överens om att sköta sina bondgårdar och sin mjölkproduktion enligt ett gemensamt kvalitetsprogram. På så sätt säkerställer de att mjölken är av bästa möjliga kvalitet och att den produceras på ett ansvarsfullt sätt av djur som mår bra.

Om Arlas kvalitetsprogram
Natur & Miljö

Bryr du dig om djuren och miljön? Det gör vi också.

Nyttig mjölk produceras av friska djur. Eftersom hela vår verksamhet bygger på mjölk från egna kor vill Arlabönderna självklart att djuren mår bra. Vi vill ligga i framkant när det gäller hållbar mjölkproduktion och miljöstandarder inom mejeriindustrin.

Natur & miljö