Arla svarar Arla i Uppdrag granskning

Den 27 juli visar SVT en repris av Uppdrag granskning som först sändes den 3 februari. Då som nu bygger hela programmet på Arlas interna kostnadsutredning från 2014. Här hittar du våra svar till Uppdrag granskning, vanliga frågor och svar samt information om Arlas kostnads- och besparingsåtgärder.

Detta har hänt: i maj 2014 initierade Arla Sveriges nytillträdda vd Henri de Sauvage en intern kostnadsutredning. Syftet med utredningen var att se vad som kunde göras mer effektivt och om det fanns pengar att spara. Det här är inget ovanligt. Alla välskötta företag, inklusive Arla, arbetar kontinuerligt med att se över sina kostnader.

Utredningen visade att Arla Sverige överlag hade en hög kostnadsmedvetenhet, men att det på sina ställen fanns utrymme för effektiviseringar. Det framkom också i utredningsarbetet att det i en begränsad del av Arlas verksamhet fanns spår av en osund kostnadskultur, t ex i form av omotiverat dyra resor, konferenser och representation. Ofta pga att det saknades tydliga riktlinjer och rutiner.

Ledningen för Arla Sverige agerade på utredningens slutsatser. Med start i februari 2015 implementerades en lång rad åtgärder, bla nya och striktare rutiner och riktlinjer för resor, konferenser, tjänstebilar, företagskort, personalförmåner och användande av externa konsulter. Fram till idag har de här åtgärderna lett till besparingar på ca 10 miljoner kr.

Senhösten 2015 fick vi reda på att Uppdrag granskning var igång med ett tredje reportage om Arla. Uppdrag granskning hade kommit över underlaget i Arlas interna kostnadsutredning från 2014, som bland annat bestod av en stor mängd kvitton och fakturor. Utifrån deras frågor till oss så började vi misstänka att de tänkte göra vår utredning till sitt eget "avslöjande". Tyvärr visade det sig att vi hade rätt.

I programmet lyfter Uppdrag granskning fram enstaka exempel på hur Arlaböndernas pengar har slösats eller använts på olämpliga sätt. Från Arlas sida har vi varit öppna med att detta har skett och tydliga med att det är oacceptabelt. Vi har också upprepade gånger berättat om alla åtgärder vi har vidtagit. Vi har ingenting emot att bli granskade och ingenting att dölja. Men vi tycker att de som granskar oss ska berätta hela historien, och inte bara de delarna som passar in i deras dramaturgi.

Sammanfattningsvis har följande hänt:

  1. 2014: Arla upptäcker brister i den interna kostnadskulturen och att det finns pengar att spara.
  2. Februari 2015: Arla vidtar åtgärder och sänker kostnaderna med 10 miljoner kr.
  3. Hösten 2015: Uppdrag granskning får tag i Arlas interna utredningsmaterial.
  4. Februari 2016: Uppdrag granskning försöker göra Arlas kostnadsarbete till sitt eget avslöjande.

Det är oacceptabelt att vi spenderade mer än vi måste. Men det betyder inte att det är fel att använda pengar för att kunna tjäna ännu mer pengar åt Arlabönderna, t. ex. genom marknadsföring, sponsring och representation. Det är inte fel att besöka våra kunders restauranger för att bättre förstå deras behov. Eller för en säljare som är ute på vägarna 250 dagar om året att lära sig hur man kör bil mer kostnadseffektivt och säkert. Eller att visa uppskattning och omtanke för en medarbetare som har jobbat på företaget i 25 år. Det här är viktiga saker för Arla. Därför måste vi också ha tydliga rutiner och riktlinjer, och alltid hålla koll på att vår moraliska kompass pekar rätt.

Allt Arla tjänar går tillbaka till Arlabönderna och allt Arla gör ska syfta till att ge Arlabönderna högsta möjliga betalning för deras mjölk. Därför har vi som jobbar på Arla ett extra stort ansvar att vända på varje krona. För vi är inte vilket företag som helst. Vi är bondeägda Arla.