Korna & gården

Kossan

När börjar en mjölkko att mjölka? Vad är en sinko och hur mycket väger en kalv? Här får du svar på de vanligaste frågorna om kossans liv och leverne. Om du fortfarande undrar över något som har med korna eller gården att göra är du välkommen att ställa frågor till vår internetbonde Inger.

Kalven är kons unge

Kalven väger cirka 40 kg när den föds. Det första kalven får dricka är råmjölk från sin mamma. Kalven dricker råmjölk de första dagarna och börjar sedan sakta gå över till vanlig mjölk eller pulvermjölk. Nyfödda kalvar får mjölk i 6-12 veckor och får samtidigt vänja sig vid att äta grovfoder (ensilage och hö) och lite kraftfoder (spannmål och proteinfoder).

Det finns tjurkalvar (pojkar) och kvigkalvar (flickor). Kvigkalvarna som föds på en mjölkgård blir mjölkkor, medan tjurkalvarna föds upp för att så småningom slaktas och användas som kött. Vissa tjurkalvar kan säljas vidare till avel.

Kviga kallas en ko som inte fått kalv

De kvigkalvar som föds på en mjölkgård blir oftast mjölkkor på samma gård. Gårdens kvigor i olika åldrar kallas ”rekrytering”, för de ska bli de nya mjölkkorna så småningom. Vid 15 månaders ålder är kvigan könsmogen och semineras om hon är tillräckligt stor. Kor är dräktiga i drygt nio månader.

Kvigan är mellan 24 och 36 månader när hon kalvar för första gången, eller ”kalvar in” som bonden säger. För att kvigan ska bli en snäll och lätthanterlig mjölkko är det viktigt att ha god kontakt med henne under hela uppväxten. Att gosa med kalvar och kvigor, ja egentligen alla djur, klia dem då och då och ge lite godis i hagen gör att djuren får förtroende för bonden.

Under dräktigheten växer kvigans juver till. Kalven växer som mest de tre sista månaderna. Då behöver kvigan extra näring. I slutet av dräktigheten vänjs kvigan vid kornas miljö. Hon får nu bo med korna och äta deras foder.

När kvigan kalvat blir hon en ko

Efter första kalvningen börjar kvigan kallas för ko. Då börjar hon också ge mjölk. Kon ger mjölk i cirka tio månader efter varje kalvning. Cirka 2-4 månader efter kalvningen semineras kon igen. När det börjar bli dags för nästa kalvning, får kon mindre foder och bonden slutar långsamt att mjölka henne eftersom hon nu ska ”sina”.

En ko måste sina innan kalvningen för att juvret ska få vila. Det behövs för att kon ska kunna mjölka och för att hon ska kunna bilda råmjölk till nästa kalv. En ko som är dräktig och inte ger någon mjölk kallas för sinko. Sinperiod kallas den tid före nästa kalvning då kon inte ger någon mjölk. Perioden då kon mjölkar kallas laktation.

Fråga bonden

Har du en fråga om livet på en bondgård? Skicka ett mejl till Inger så svarar hon så fort hon hinner mellan bestyren på gården.

Ställ en fråga