Alien Supermarket
Fullständiga

Tävlingsvillkor Alien Supermarket

 

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)

 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

 5. För att vara med och tävla måste du:
  Gå in på arla.se/utomjordingar och klicka på tipsformuläret (PDF). Rita och beskriv din produktidé för utomjordingar och skicka sedan in ditt bidrag.

  Det går också bra att rita och skriva på ett vanligt papper men glöm inte att fylla i dina kontaktuppgifter, namn, ålder och adress.

  Åldersgräns för tävlingen är max 15 år.

  Skicka ditt tävlingbidrag senast den 31 mars till:
  Panelredaktör
  Lindhagensgatan 126
  105 46 Stockholm
  Märk kuvertet med “Alien Supermarket”.

  Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

 6. Sökande har rätt att inge flera bidrag.

 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 31 mars 2017. Vinnaren kommer att utses senast den 21 april 2017. Därefter kontaktas vinnarna.

  Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.

 8. Vinnaren utses av en jury bestående av 6 representanter från Arla, Berättarminsiteriet och Bror Rudi Creative AB.

  Juryn utser vinnaren baserat på det/de bidrag som juryn anser har; 1) en hög inspirerande och nytänkande nivå 2) Har en hög relevans till uppgiften 3) Har en hög grad av unikitet och eget uttryck.

  Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 9. Priset består av att Berättarminsiteriet tar fram en prototypförpackning av den produkt som vinnaren förslagit. Denna prototyp/förpackning kommer att finnas i området ”Alien Supermarket” i Berättarminsiteriets skrivarverkstäder i Södertälje, Husby, Hagsätra och så småningom Göteborg.

  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

  Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon eller e-post. Vinnaren kommer också att med förnamn samt ort eller ålder publiceras på arla.se/arlakadabra. Eftersom vinnaren är under 18 år kontaktas även vårdnadshavaren.

  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

  Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 13. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har skapat bilden som medföljer ditt bidrag. Även att andra eventuella rättigheter och dylikt i bilden inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.

 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.