KARTONG MED MÅNGA LIV

Våra vanligaste förpackningar – mjölkpaketen – görs av helt ny kartong. När du sedan lämnar dem till återvinning blir de bland annat tvättmedels- och flingpaket. Pappersfibern i våra förpackningar kan återvinnas många gånger. På alla våra produkter står det hur förpackningen ska återvinnas.

En vanlig fråga när det gäller våra förpackningar med skruvkork är hur korken och halsen ska återvinnas. Den lösa skruvkorken lämnas i behållaren för plastförpackningar och resten av förpackningen i behållaren för pappersförpackningar. Det är inget problem att halsen hamnar i pappersåtervinningen. En viss del plast kommer alltid med där eftersom alla mjölkförpackningar och andra kartonger för dryck är laminerade med plast för att inte papperet ska lösas upp av innehållet.

När förpackningen kommer till pappersåtervinningen skiljs plasten från pappersfibrerna i en upplösare med varmt vatten. Pappersfibrerna återvinns till bland annat papperskassar och kartonger. Plastresterna har högt energivärde och kan utnyttjas för förbränning till energi.