VAD ÄR JUICE?

Om det står “Juice” på förpackningen kan du vara säker på att det inte finns något annat än ren pressad fruktjuice i paketet. Bara drycker som innehåller 100% juice, t ex från pressad apelsin får säljas under namnet juice.

Namnet juice är skyddat enligt livsmedelslagen. Apelsinjuicen du ställer in i kylskåpet har alltså bara en ingrediens, nämligen pressade apelsiner, två kilo i varje liter juice!

Juice från koncentrat är det vanligaste sättet att tillverka juice på. Den mängd vatten som avlägsnas vid koncentreringen tillsätts, samt att man återför de aromer som samlats upp vid koncentreringen.

NFC-juice betyder ”not from concentrate”. Det är en direktpressad juice som inte har koncentrerats. Juicen förpackas direkt eller hålls kyld eller fryst före förpackning.

Nypressad juice eller direktpressad juice pressas i samband med att juicen förpackas. Det ska vara en kort hållbarhet och pressningsdatum ska anges. Det måste anges om juicen är pastöriserad eller ej.

Juicedrinks, juicedrycker, dessa uttryck är vilseledande och inte tillåtna. Juice är en beteckning som endast får användas för produkten juice och för råvaran juice i ingrediensförteckningen.

Vad är skillanden mellan juice, nektar och fruktdryck?

Vad som får kallas juice, nektar eller fruktdryck är reglerat i livsmedelslagen. Det gemensamma för alla dessa fruktdrycker är att de innehåller juice som råvara. Däremot skiljer sig de olika fruktdryckerna åt när det gäller karaktär, konsistens och smakupplevelse.

Drycker som ”nektar” eller ”saft” innehåller visserligen också juice eller puré (passerad frukt), men i mindre mängder. För fruktdrycker måste det vara juice tillsatt. Mängden varierar men skall alltid anges. Läsk kan innehålla juice, men är oftast bara smaksatt med arom.

Från frukt till produkt

Vägen från apelsinlunden till ett glas njutbar juice vid frukostbordet är lång. Följ resan från en kontinent till en annan - från frukt till färdig produkt.

Den största råvaran till våra juicer är apelsiner. De kommer främst från odlingar i Brasilien och USA. Apelsiner måste mogna på trädet och kan, i rätt klimat, ge upp till tre skördar per år. Apelsiner är en känslig frukt och måste plockas för hand. All inkommande frukt tvättas och inspekteras noga. Exempelvis kontrolleras fruktens kvalitet gällande sötma, syra och vitaminer. Skadad eller felaktig frukt sorteras bort.

Därefter pressas juicen ur frukten. Många juicer koncentreras för att minska transportmängden. Vid koncentreringen samlas även flyktiga ämnen aromämnen upp, så att de senare kan tillsättas igen. Juicen fryses sedan snabbt och lagras i tankar. Juicen som inte är från koncentrat lagras i tankar vid 0ºC utan lufttillförsel. Juicen transporteras därefter med fartyg till Rynkeby Foods anläggning i Danmark. I Rynkebys anläggning återförs sedan vatten och aromer till koncentraten. Den färdiga produkten pastöriseras, paketeras och distribueras sedan ut till butikerna.

För mer information om Juice och Rynkeby Foods, gå in på www. rynkeby.se

Mer om juice