Glad ko på kosläpp

Vi älskar kor!

Hos oss börjar allt med korna på gården. Våra kor måste må bra för att mjölken ska bli bra. Därför vet vi och våra bönder en hel del om kor. Till exempel hur kons magar fungerar, vilka koraser som finns i Sverige, hur man döper kor och så vidare. Här kan du ta del av den kunskapen.

Om du fortfarande undrar över något som har med korna eller gården att göra är du välkommen att ställa frågor till vår internetbonde Inger.

Det är på gården det händer. Här finns korna och här odlar bonden deras foder. Det är också på gården som den största klimatpåverkan sker, sett till mejerivarornas hela produktionskedja.

Mjölkgårdarna har även många miljöfördelar. Exempelvis bidrar de till den biologiska mångfalden och till att hålla landskapet öppet. För att bönderna ska kunna arbeta både med djuren och naturen finns en hel del maskiner till hjälp. Den viktigaste är förstås traktorn som drar många av de andra maskinerna.

Det är också viktigt att hela tiden sköta maskinerna, reparera och underhålla, så att de fungerar bra när de ska användas.