Hälsosam viktminskning

BMI

BMI (body mass index) är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd. Gränsvärdena för BMI ska ses som ett riktmärke för att mäta hälsosam vikt. Men BMI är inget klart facit; det är varken utformat efter kvinnliga värden eller stämmer överens för kroppsbyggare och elitidrottare. Muskler är tyngre än fett och mycket muskler ger alltså högre BMI.

Man räknar ut BMI enligt beräkningen kroppsvikt (m) i kilogram dividerat med kroppslängden (l) i meter i kvadrat.

BMI = m/ l2

Ett BMI över 25 innebär övervikt, har man BMI över 30 klassas det som fetma. Det är inte sunt att ha för lågt BMI. Ett värde under 20 innebär att man behöver gå upp något i vikt. Den normalviktiga har alltså ett BMI mellan 20 och 25.

Barn-BMI är annorlunda än den för vuxna. Läs mer om Barn-BMI.

Barn-bmi

Ett sätt att följa trenden i barnens vikt.

Barn-BMI

VISSTE DU ATT?

Det är viktigt att äta regelbundet - både för att gå ner i vikt och för att hålla vikten. Var tredje timme, ungefär, bör du äta ett huvudmål eller ett mellanmål, så att du under dagen får i dig frukost, lunch, middag och 2-3 lätta mellanmål