Magnesium

Magnesium är ett mineralämne som behövs för att muskler och nerver ska fungera normalt, och för omsättningen av kalcium. Magnesium bidrar dessutom till att reglera blodtrycket.

Magnesium finns bland annat i kött, fisk, skaldjur, fullkornsprodukter, nötter, baljväxter och bladgrönsaker. Vi får även i oss mindre mängder magnesium via dricksvattnet, främst i kommuner med "hårt vatten".

Mjölk, fil och yoghurt bidrar med nästan en tiondel av svenskarnas intag av magnesium, även om mjölkprodukterna innehåller en ganska låg halt magnesium.

2 dl mellanmjölk ger 22 mg magnesium. Det motsvarar 8% av RDI för kvinnor och 6% för män.

100 gram ost (31% fett) ger 29 mg magnesium. Det motsvarar 10% av RDI för kvinnor och 8% för män.

Lagom är bäst!

Magnesiumbrist är väldigt ovanligt men kan uppstå om man äter ensidigt och vid vissa sjukdomar. Muskelsvaghet och kramp kan vara symptom på magnesiumbrist, på längre sikt kan brist på magnesium hämma tillväxten, orsaka beteendestörningar och depression, höja blodtrycket och störa hjärtats arbete.

Hur mycket magnesium behöver vi?

Det rekommenderade dagliga intaget skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

 

Barn 10-13 år

280 milligram

Kvinnor och flickor över 14 år

280 milligram

Män och pojkar över 14 år

350 milligram

Källa:

Livsmedelsverket: Magnesium

Livsmedelsverket: Zink