Bästa Matglädjeskola 2017

Tävlingskategorin är öppen för alla grundskolor och gymnasier som satsar på matglädje. Vi söker skolrestauranger där goda måltider skapas med fokus på kvalitet, hållbarhet och trivsel. Där måltiderna ger nya smakupplevelser och kraft till lärande och där köket är en naturlig del av skolans verksamhet. Juryn kommer framförallt att titta på:

  • Allmän matglädje och utbud. Hur pass brett tänker köket kring maten och utbudet? Serveras mer än en rätt och finns det olika dryckesalternativ?
  • Kvalitet och hållbarhet. Hur väljs råvarorna ut och hur tillagas de? Hur gör man för att arbeta resursklokt, i säsong och med närodlat? Hur jobbar man för att minska svinn och hur tänker man kring matens miljöpåverkan i relation till naturligt näringsinnehåll och hälsa?
  • Positiv påverkan. Hur gör man för att vara en god matglädjeambassadör? Har köket en levande dialog med eleverna, pedagogerna och hemmen? Jobbar man med olika medier, exempelvis sociala medier, för att möta eleverna?
  • Omsorg. Hur bemöts eleverna och hur tar man vara på deras synpunkter? Hur jobbar man med matråd och för att göra elever och personal delaktiga?
  • Restaurangmiljö. Hur ser det ut där eleverna äter och hur fungerar logistik och flöde över dagen? Främjar skolrestaurangen matglädje?
  • Långsiktighet och engagemang. Tar skolan matglädjen på allvar? Är det ett pågående arbete som även engagerar ledningen? Hur arbetar man med kompetensutveckling, teamwork och för att involvera hela arbetslaget?

Nominera skolan här 

Anmälan öppnar inom kort.