Bästa Matglädjeförskola 2017

Tävlingskategorin är öppen för alla typer av förskolor som jobbar för att ge barnen en matglad och hållbar start i livet. Förskolor som tar vara på barnens nyfikenhet och låter kocken bli en av pedagogerna. Som både mättar magar och gör barnen hungriga på nya upplevelser. Juryn kommer framförallt att titta på:

  • Allmän matglädje och matmiljö. Hur pass brett tänker köket och hur ser utbudet av rätter ut? Hur ser det ut där barnen äter och hur främjas matglädjen där?
  • Med tanke på miljön. Hur gör ni för att jobba hållbart, minska svinnet och på andra sätt ta hänsyn till miljön?
  • Alternativ och rekommendationer. Kan barnen välja på olika drycker och följs Livsmedelsverkets rekommendationer?
  • Positiv påverkan. Hur gör man för att vara en god matglädjeambassadör? Har köket en levande dialog med barnen, pedagogerna och hemmen? Använder man olika medier för att möta barnen och nå ut med sin matpedagogik?
  • Omsorg. Hur bemöts barnen och deras synpunkter? Är det en positiv anda kring måltiderna? Finns det matråd där även föräldrar och personal är delaktiga?
  • Långsiktighet och engagemang. Tar förskolan matglädjen på allvar? Är det ett pågående arbete som även engagerar ledningen? Hur arbetar man med kompetensutveckling, teamwork och för att involvera hela arbetslaget?

Juryn kan ge extrapoäng för annat som främjar matglädje. Man får också poäng för hur väl man lyckas utifrån de förutsättningar man ges.

Anmälan

Tävla här

Tessins förskola – vinnare Arla Guldko Bästa Matglädjeförskola 20115
Vinnare Bästa matglädjeförskola 2015

Tessins förskola

På Tessins förskola finns en självklar koppling mellan matglädje och pedagogik. Med ett stort engagemang och vällagad mat sprider Tessins förskola i Nyköping matglädje till alla sina barn.

Tessins förskola vann kategorin Bästa Matglädjeförskola i Arla Guldko 2015.