Mjölkens miljöpåverkan

MJÖLK - EN KLIMATSMART DRYCK

En svensk forskningsstudie visar att mjölk är den måltidsdryck som bidrar med mest näringsämnen i förhållande till sin klimatpåverkan.

Den svenska studien som publicerades 2010 jämförde olika dryckers klimatpåverkan under hela livscykeln i förhållande till deras innehåll av 21 viktiga näringsämnen. I det NDCI-index (Nutrient Density to Climate Impact) som räknades fram innebar ett högt värde ett högt näringsinnehåll i förhållande till dryckens klimatpåverkan. Studien är den första i sitt slag och gjordes i samarbete mellan den svenska branschorganisationen Svensk Mjölk och universiteten i Washington (USA), Lund och Uppsala.

NDCI-index

  • Mjölk med D-vitamin 0,54
  • Mjölk 0,46
  • Apelsinjuice 0,28
  • Sojadrycker 0,25
  • Öl och läsk 0

Nordiska näringsrekommendationer har legat till grund för hur näringstätheten har räknats ut och klimatpåverkan omfattar allt från odling, produktion och förpackning till transporter.

Källa: Svensk Mjölk

ARLAS MILJÖARBETE

Miljöfrågorna berör nästan alla beslut inom Arla. Här kan du läsa hur vi tänker på miljön – från hage till mage.

Läs mer her