Miljö & socialt ansvar

MJÖLK, MILJÖ OCH MÖJLIGHETER

Det är ingen nyhet att mjölkproduktion ger upphov till växthusgaser. Detta har bland andra branschorganisationen Svensk Mjölk studerat i en så kallad livscykelanalys för att räkna ut mjölkens totala miljö- och klimatpåverkan.

Men mjölkproduktionen har många positiva effekter också, exempelvis öppna landskap och biologisk mångfald. Dessutom är mjölk en mycket klimatsmart dryck som innehåller mycket näring i förhållande till sin klimatpåverkan.

Mer om mjölkens miljöpåverkan

MJÖLK FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN

Branschorganisationen Svensk Mjölk har gjort en studie av mjölkens klimatpåverkan, från odlingen av kornas foder till att mjölken är förpackad och på plats i butiken.

Läs mer

MER VITAMIN!

Mjölk är helt fritt från tillsatser, men mager mjölk berikas med de fettlösliga vitaminerna A och D för att kompensera den lägre fetthalten.

Läs mer