Arlas miljöarbete

FÄRSKVAROR PÅ VÄG

Arla är inte bara ett stort livsmedelsföretag, utan också en stor transportör. Men sett till hela produktionskedjan för mjölk, från gård till dig, svarar transporterna bara för några procent av den totala klimatpåverkan.

Varje dag, året runt, hämtar vi mjölk på gårdarna, kör den till mejeriet och sedan vidare ut till butiker, storkök och restauranger. Att våra gårdar ligger tätt och att vi kan planera körsträckorna noga bidrar till att vi kan ha effektiva transporter av mjölk till mejeriet, vilket skapar stora miljöfördelar. Totalt blir det dock många mil på vägarna och vi arbetar ständigt med att minimera körsträckorna och hålla drivmedelsförbrukningen nere. Vårt mål är att minska förbrukningen med 1 procent per år.

Ett sätt att minimera transporterna är att ha en genomtänkt geografisk placering av mejerierna. Exempelvis är våra mejerier för dryckesmjölk placerade i närheten av stora befolkningsområden och våra osttillverkande mejerier ligger nära de områden där det produceras mest mjölk. På så sätt uppnår vi en så transportsmart produktion som möjligt.

Vi strävar också efter att ha så moderna bilar som möjligt eftersom de ger lägre utsläpp. Våra chaufförer utbildas i bränslesnål körning och i den mån det är möjligt tankar vi förnyelsebara drivmedel. Att köra fullastade bilar är förstås också viktigt. Läs mer om hur vi arbetar med transporter inom ramen för miljöstrategin och i vår CSR-rapport (PDF).

VÅRT EKOLOGISKA SORTIMENT

Läs mer