Ekologiskt

Finns det gröna kor?

Att välja ekologisk mjölk är ett enkelt sätt att göra något bra för miljön. Att göra skillnad. Ekologisk mjölk produceras så naturligt det bara går. Den största skillnaden mot andra gårdar är att de ekologiska gårdarna inte använder kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel när de odlar foder till korna.

Det gäller särskilda regler för de ekologiska gårdarna, exempelvis är kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte tillåtna. Kemiska bekämpningsmedel kan påverka näringsbalansen i jorden negativt och konstgödsel är mycket energikrävande att framställa. De ekologiska bönderna tillämpar istället ett kretsloppstänk och hushållar med de resurser som jorden erbjuder. Till exempel utnyttjas kornas gödsel effektivt.

De ekologiska korna måste vara ute minst halva dygnet på sommaren. Då får de naturligt i sig större delen av sitt dagliga behov av foder genom bete. När korna betar bidrar de till den viktiga biologiska mångfalden (ett rikt djur- och växtliv) och till att landskapet hålls öppet. Läs mer om ekologisk produktion här.

Ekologisk mjölk blandas inte med konventionell mjölk någonstans i kedjan från ko till förpackning. Den ekologiska mjölken hämtas i särskilda tankbilar och hanteras separat på mejeriet. Läs mer om våra olika ekologiska produkter här.

Vad betyder KRAV-märkt?

Alla våra svenska ekologiska produkter är KRAV-märkta. Det innebär att gårdarna som levererar den ekologiska mjölken är certifierade av KRAV och att transporterna och tillverkningen i mejeriet också är godkända av KRAV. För en mjölkgård tar det cirka två år att ställa om till ekologisk produktion.

Utöver regler som har med djuromsorgen och växtodlingen på gården ställer KRAV:s regler krav på energianvändningen på gården. Alla gårdens förare ska vara utbildade i sparsamt körsätt senast 2014 och gårdens el ska till 100 procent komma från förnyelsebara energikällor senast 2015. Dessutom ska alla ekologiska bönder arbeta systematiskt för att minska användningen av fossila bränslen på gården.

KRAV:s målsättning är att vara en spjutspets på den ekologiska marknaden. KRAV går idag längre än EU:s minimikrav för ekologisk produktion och har exempelvis mer långtgående regler för djuromsorg och klimat. KRAV har också ambitionen att vara tuffare än andra certifieringar.

Varför kostar ekomjölken lite mer?

Det är lite dyrare att framställa ekologiska produkter. Det beror bland annat på att växtodling utan gifter kräver mer åkermark och mer manuell bearbetning av jorden för att bli av med ogräs. Eftersom de ekologiska korna betar mycket utomhus måste de också ha mer betesmark. Därför får de ekologiska bönderna lite mer betalt för sin mjölk. Den ekologiska mjölken hämtas i särskilda bilar och hanteras separat på mejeriet – det är också en anledning till att ekologiska produkter kostar lite mer.

Lita på Ekomjölken

Vill du veta vad som gäller för ekologisk produktion? 

Läs mer

FRÅGOR & SVAR

Det ställs särskilda krav på ekologiska gårdar. Här har vi samlat frågor och svar.

Om eko, miljö och klimat

EKOLOGISK MINIMJÖLK

Att välja ekologisk mjölk mår både du och naturen bra av. Nu är även all minimjölk ekologisk.

Till mjölken

VÅRT KVALITETS­PROGRAM

Tillsammans med mjölkbönderna har vi tagit fram kvalitetsprogrammet Arlagården med de regler som gäller för arbetet på gården.

Läs mer