Vem äger Arla?

När man pratar med folk om Arla märker man att alla inte vet att Arla ägs av bönderna själva. För att reda ut vad som gäller har vi ställt några frågor till Arlabonden Per-Arne Pettersson, som har gården Evertsberg i Älvdalen med 60 kor. 

Hej Per-Arne! Vi börjar med den stora frågan. Vem äger Arla?

Det är vi Arlabönder som äger Arla. Arla är ett bondeägt kooperativ, och det har vi varit i 100 år. Vi äger våra egna kor och våra egna gårdar. Men Arla äger vi gemensamt. Hela rubbet. Allt från mejerier och kontor till lagerlokaler och lastbilar.

Vi samlar vår mjölk och säljer den ihop. Det här är grundidén med vårt kooperativ, och det är det som ger oss vår styrka. Tillsammans kan vi göra fler och bättre produkter och få ett bättre pris för vår mjölk än en och en. Och allt Arla tjänar går på ett eller annat sätt tillbaka till oss.

Varför är det så viktigt vem som äger Arla?

Ibland hör man folk säga att Arla bara tänker på vinst. Eller att Arla inte bryr sig om sina leverantörer. Eller att de ska bojkotta Arla för att pengarna ändå bara går rakt ner i fickorna på rika direktörer. Inget av detta stämmer.

Arla är vårt mejeriföretag, och det är vi som bestämmer över Arlas inriktning och framtid. Så när någon pratar om att bojkotta Arla är det mig och alla andra Arlabönder man bojkottar. Det är vår mjölk som inte blir såld, och det är vi som får mindre betalt.

Hur många ägare har Arla och var kommer de ifrån?

Idag ägs Arla av mjölkbönder i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Totalt är vi 12 700 bönder, och 3 200 av oss finns i Sverige.

Vem bestämmer över Arla?

Det gör vi Arlabönder. Arla är ett demokratiskt styrt kooperativ och varje bonde har en röst, oavsett hur stor eller liten gård man har. Vi ägare träffas flera gånger om året på regional och lokal nivå för att prata ihop oss.

Minst tre gånger om året samlas ca 180 demokratiskt valda Arlabönder från alla sju länder för att besluta om Arlas inriktning och framtid. Den här gruppen kallas för Representantskapet, och det är Arlas högsta beslutande organ.

Vart går Arlas vinst?

Allt Arla tjänar går på ett eller annat sätt tillbaka till oss Arlabönder. Arla ska gå med vinst. Det är hela poängen. Vinsten fördelas på tre delar: en del betalas till oss som mjölkpris, en del sätts in på våra individuella konton och en del återinvesterar vi i företaget.

Så får bönderna betalt för sin mjölk (PDF)

Visst har vi direktörer och tjänstemän i Arla, och de ska såklart ha lön. De har i uppgift att göra Arla så innovativt, effektivt och lönsamt det går så att vi Arlabönder kan fokusera på att ta hand om våra kor och gårdar.

Vi ger dem bra betalt så att när vi går upp klockan fem söndag morgon för att mjölka korna så ska vi inte behöva tänka på om vår mjölk har kommit till mejeriet, om mjölkförpackningen har en bra design, om livsmedelsbutiken har fått sin leverans eller om reklamen för vår nya Yoggi funkar.

Direktörerna, tjänstemännen och alla andra medarbetare gör det de är bra på så att vi bönder kan göra det vi är bra på: att producera världens bästa mjölk.

Vad är egentligen syftet med Arla?

Arlas syfte är att producera och sälja goda mejeriprodukter av hög kvalitet så att vi Arlabönder kan få så bra betalt som möjligt för vår mjölk. Punkt.

Det finns inga aktieägare som kräver utdelning eller några riskkapitalister som vill göra sig en snabb hacka. Allting Arla tjänar går på ett eller annat sätt tillbaka till oss som äger Arla, Arlabönderna.