Götene mejeri

På mejeriet i Götene produceras, förädlas, lagras och distribueras produkter från såväl det egna mejeriet som från andra ysterier i Sverige och Danmark. På mejeriet i Götene produceras bland annat Bregott, Svenskt Smör och Lätt&Lagom, Billingeost, Wästgöta Kloster och Riddarost för att bara nämna några. Utöver detta producerar mejeriet också ostar för export.

Höglager, förädling och distribution

Förädling av svensk ost från till exempel rund ost till färdigpackad ost i bit, höglager och distribution utförs också i Götene. I höglagret lagras såväl Götenes mejeriprodukter som ost från de övriga svenska ysterierna inom Arla. Höglagret fungerar också som ett mellanlager för Arlas specialostsortiment såsom Castello, Höng, Apetina och Mozzarella.

Götene är också en distribunal för den svenska marknaden. Det innebär att allt matfett, svensk hårdost och specialostsortimentet samlas, packas om och distribueras till kunderna härifrån.

Götene mejeri har egen biobränsleanläggning och har i sitt miljöarbete anlagt ett våtmarksområde om 10 000 m2 fördelat på tre dammar. Våtmarker är inte bara till glädje för ett stort antal växt- och djurarter. Våtmarken bidrar även till att kväve och andra ämnen binds och kan tas om hand i stället för att spridas i miljön.

Fakta om Götene mejeri (2015)

 • Mjölkinvägning: ca 400 miljoner kilo mjölk
 • Byggår: 1971
 • Antal medarbetare: 450
 • Mejerichef:
  Götene Ost och Alexander: Elisabeth Lidberg
  Götene Smör- och blandprodukter: Helena Södervall

Producerar 

Götene Mejeri producerar produkter för många svenska varumärken, men även en viss del för export inom både ost och smör produkter.

 • Svenskt Smör®
 • Lätt&Lagom
 • Bregott
 • Smör-&Rapsolja
 • Smörolja
 • Wästgöta Kloster ost Röd, Svart och Grön
 • Billingeost 10%, 17% 26% och ekologisk
 • Riddarost 17 % och 28 %
 • Magré, Kadett
 • Skivad ost olika förpackningsstorlekar.
 • Riven ost t ex Tex Mex, Gratängost, Mager ost
 • Arla, Arla Ko, Kvibille och Castello bitad ost i olika storlekar

Kontaktuppgifter till mejeriet

Lidköpingsvägen 28
533 82 Götene
Telefon: 0511-345000
Fax: 0511-345010