Gunnars Blogg

Har Arla mutat någon?

http://www.svt.se/ug/golftavling-kan-vara-mutbrott

Nej givetvis inte. Men i kvällens reportage försöker Uppdrag granskning antyda att en av våra kundaktiviteter, en golftävling, skulle kunna betraktas som muta. Detta stämmer såklart inte. I höstas gav vi för säkerhets skull advokatbyrån Setterwalls i uppdrag att utreda golftävlingen. Utifrån det material som Setterwalls har tagit del av bekräftar de att det inte finns någon grund för att det här arrangemanget är en muta.

Så här lyder Setterwalls slutsatser:

 Inbjudan till evenemanget har skett på ett öppet sätt, såtillvida att inbjudan har adresserats till företagsadresser, dock till enskilda personer på företag. Inbjudan sker vidare till en etablerad kundkrets.

Kostnaden för evenemanget har inte varit orimligt hög och det finns inga extravaganta inslag. Därtill är liknande evenemang vanligt inom såväl branschen som näringslivet i övrigt.

Information om Arla och Arlas verksamhet och produkter samt marknaden sker kontinuerligt under evenemanget.

 Evenemanget syftar inte, och är inte heller utformat, för att vara beteendepåverkande utan handlar om en attitydpåverkande marknadsföringsåtgärd.

 Det finns ingen koppling mellan evenemanget och avtalsförhandlingar.

 I jämförelse med den rättspraxis som finns rörande brottsbalkens mutregler framgår att evenemanget är jämförligt med situationer där domstolar har bedömt att det inte föreligger något mutbrott.

Läs Setterwalls dokument genom att klicka här

2 Kommentarer

Jessica  •  Jan 01, 1970 01:00
Ingen mjölk utan kakor står det på er hemsida i rutan där ni vill att man ska godkänna cookies, men något ni borde få upp varje gång ni loggar in på jobbdatorn är "Ingen mjölk utan bönder". Du skriver sedan att varje krona räknas, var det menat som ett hån mot era bönder? För om varje krona räknades så skulle ni kanske inte slösa med andras pengar på golfturneringar, för hur har golf med kossor att göra? Du skriver även att företaget är ägt av bönder som någon form av bortförklaring för ert totala missbruk av er makt. Men jag utmanar er alla, kan ni under två års tid leva på enbart samma lön (så utan att utnyttja eventuella besparingar, aktier osv som ni har) som era bönder som går på knäna kan ta ut, då ska jag sluta att rapportera på mina sidor på nätet om hur ni utnyttjar folk och tvingar fram en sämre djurhållning. Bryr ni er ens om djurvälfärden? Bryr ni er ens om att Sverige behöver kunna försörja sin befolkning med mat? Är verkligen era fritidsnöjen under arbetstid viktigare? Kan ni bara utföra ett arbete om ni får roa er samtidigt? Ni har verkligen missat bollen, det är inte en fråga om vart uppgifterna kommer ifrån, utan att ni gjorde alla dessa saker från första början.
Kurt Häggbom  •  Jan 01, 1970 01:00
En stilla förundran är om det är brist på omdöme eller brist på kunskaper när det gäller representation i Arla. Revisionen i Arla borde föranlett anmärkningar. Kurt