Arla svarar

Tidslinje Detta har hänt

I sitt reportage om Arla försöker Uppdrag granskning ge sken av att de har ”avslöjat” att det inom Arla har lagts pengar på saker vars nytta för Arlabönderna kan ifrågasättas. Sanningen är att hela programmet bygger på Arlas interna kostnadsutredning från 2014. Utredningen ledde till att vi under 2015 implementerade en lång rad nya rutiner och riktlinjer för att åtgärda bristerna vi själva hade upptäckt. 

December 2013

Henri de Sauvage tillträder som vd för Arla Sverige.

Våren 2014

Henri genomför djupintervjuer med ett 60-tal medarbetare på Arla. Av intervjuerna framgår det att det finns pengar att spara och att det inom en begränsad del av företaget finns en osund kostnadskultur.

Maj 2014

Henri skapar en intern utredningsgrupp. Gruppen inleder en intern kostnadsutredning i syfte att se över Arla Sveriges rörliga kostnader och öka den generella kostnadskontrollen.

November 2014

Utredningsgruppen kompletteras med en extern kostnadskonsult.

Februari 2015

Utredningsgruppen presenterar sina förslag på besparings- och effektiviseringsåtgärder för Arla Sveriges ledning. Sammantaget leder dessa åtgärder till besparingar på 10 miljoner kr under 2015.

Hösten 2015

Arla ger revisionsbyrån EY i uppdrag att granska implementeringen av besparings- och effektiviseringsåtgärderna. Med Arlas interna utredningsmaterial som grund inleder Uppdrag granskning en ny granskning av Arla.

10 november 2015

Arla Sverige offentliggör besparingar på 100 miljoner kr fram till 2017, huvudsakligen genom effektiviseringar. Bland annat stängs kyllagret i Årsta och antalet anställda minskas med 130 personer.

1 december 2015

Arla Sverige delger ägare och medarbetare "Kostnadsrapport för Arla Sverige", en sammanställning av besparings- och effektivitetsåtgärder inom Arla Sverige 2012-2017.

Läs mer på "Kostnadsrapport Arla Sverige 2012-2017"

2 december 2015

Henri skriver en debattartikel i Dagens Industri där han berättar om kostnadsrapporten och redogör för de besparingsåtgärder han har genomfört.

4 december 2015

Henri genomför en timslång intervju med Uppdrag granskning. Henri delger efter intervjun samtliga Uppdrag gransknings frågor – och sina egna svar – till Arla Sveriges ägare och medarbetare.

Här kan du se hela den oredigerade intervjun med Henri de Sauvage

3 februari 2016

Uppdrag granskning sänder sitt tredje program om Arla på mindre än ett år. Alla exempel som lyftes fram i programmet byggde på hämtade från Arlas egen interna kostnadsutredning från 2014.

Läs mer om vilka åtgärder vi vidtog på "Besparingar och åtgärder 2015"

27 juli 2016

Uppdrag granskning repriserar programmet från den 3 februari.