Arla svarar

Besparingar & åtgärder 2015

Här följer är en lista över besparings- och effektiviseringsåtgärder som genomfördes inom Arla Sverige under 2015 och ledde till besparingar på 10 miljoner kr. Åtgärderna var ett resultat av kostnadsutredningen som Arla Sveriges vd Henri De Sauvage tog initiativ till 2014.

Maj 2014

VD Henri de Sauvage tillsätter en intern kostnadsutredning inom Arla Sverige.

Februari 2015

Slutsatserna i utredningen presenteras för Arla Sveriges ledning. Man tar omgående beslut om ett antal åtgärder, inklusive:

  • Nya riktlinjer och skärpta rutiner för resande. Färre flygresor och andra resor i linje med Arlas miljömål.
  • Nya riktlinjer och skärpta rutiner för konferenser och möten. Minskade kostnader för konferenser genom införande av maxkostnad per anställd.
  • Nya riktlinjer för mer restriktivt användande av externa konsulter.

April 2015

Beslut om reducerade kostnader för firande av medarbetare som har arbetat 25 år inom Arla.

Maj 2015

Skärpta rutiner för användande av företagskort.

Augusti 2015

Utökad introduktionsutbildning av nyanställda.

September 2015

Minskade kostnader för tjänstebilar genom införande av ny policy och utökade begränsningar i utbudet av tjänstebilar.

September 2015

Översyn av pensioner och traktamenten.

Oktober 2015

Implementering av Concur – ett nytt rese- och utläggssystem – och förstärkta riktlinjer för bättre kontrollmekanismer.

December 2015

Stopp för av bolaget bekostade firande av anställda som fyller 50 eller 60 år.

Sammantaget ledde dessa åtgärder till besparingar på ca 10 miljoner kr under 2015. Fram till och med 2017 ska Arla Sverige genom effektiviseringar och omstruktureringar sänka kostnaderna med ca 100 miljoner kr.

Läs mer om bakgrunden till åtgärderna på "Tidslinje – Detta har hänt"