Mer om Arla

Vi skapar framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt. Vi vet att det krävs både en stark vilja och en stor styrka för att omvandla vår vision till verklighet. Vi vet också att vi tillsammans har det som krävs för att lyckas.

Hos Arla är mjölkbönderna både ägare till föreningen och leverantörer av mjölken. I den kooperativa företagsformen har bönderna inflytande enligt principen: en medlem, en röst. Vi strävar hela tiden efter att alla våra ägare ska ges tillräcklig information för att ha möjlighet att skaffa sig en uppfattning om och påverka viktiga beslut.

Nära naturen

Vi jobbar för att sätta allt vi gör i ett sammanhang genom att erbjuda produkter som är tillverkade nära och i samklang med naturen och genom att ta roliga initiativ och skapa spännande recept. Vår målsättning är att vara en källa för inspiration om mat för hela svenska folket.

Långsiktiga relationer

Vi är uppfinningsrika, nyskapande och passionerade när det gäller att förvalta potential och omsätta det i resultat. På de orter där vi är verksamma är vi ofta en stor arbetsgivare. För att bidra till samhällets utveckling bygger vi långsiktiga relationer med människor, företag och organisationer. Vi kan inte förändra världen på egen hand, men i det lokala sammanhanget tror vi oss kunna göra skillnad.