Om Arla

Arla svarar ARLA I UPPDRAG GRANSKNING

Den 3 februari kl 20.00 är Arla med i Uppdrag granskning för tredje gången på mindre än ett år. Den här gången handlar programmet om Arlas kostnader och kostnadskultur. Här hittar du Arlas svar till Uppdrag granskning, svar på vanliga frågor och information om Arlas egen kostnadsutredning från 2014 som ligger till grund för hela programmet.

Detta har hänt: i maj 2014 initierade Arla Sveriges nytillträdda vd Henri de Sauvage en intern kostnadsutredning. Syftet med utredningen var att se vad som kunde göras mer effektivt och om det fanns pengar att spara. Det här är inget ovanligt. Alla välskötta företag, inklusive Arla, arbetar kontinuerligt med att se över sina kostnader.

Utredningen visade att Arla Sverige överlag hade en hög kostnadsmedvetenhet, men att det på sina ställen fanns utrymme för effektiviseringar. Det framkom också i utredningsarbetet att det i en begränsad del av Arlas verksamhet fanns spår av en osund kostnadskultur, t ex i form av omotiverat dyra resor, konferenser och representation. Ofta pga att det saknades tydliga riktlinjer och rutiner.

Ledningen för Arla Sverige agerade på utredningens slutsatser. Med start i februari 2015 implementerades en lång rad åtgärder, bla nya och striktare rutiner och riktlinjer för resor, konferenser, tjänstebilar, företagskort, personalförmåner och användande av externa konsulter. Fram till idag har de här åtgärderna lett till besparingar på ca 10 miljoner kr.

Senhösten 2015 fick Arla reda på att Uppdrag granskning var igång med ett tredje reportage. De hade kommit över underlaget i Arlas interna kostnadsutredning från 2014, som bla består av en stor mängd kvitton och fakturor. Utifrån deras frågor till oss så började vi misstänka att de tänkte göra vår utredning till sitt eget avslöjande. Tyvärr har vi nu fått bekräftat att så är fallet.

Allt Arla tjänar går tillbaka till Arlabönderna och allt Arla gör ska syfta till att ge Arlabönderna högsta möjliga betalning för deras mjölk. Därför har vi som jobbar på Arla ett extra stort ansvar att vända på varje krona.

I programmet den 3 februari kommer Uppdrag granskning att lyfta fram enstaka exempel på hur Arlaböndernas pengar har slösats eller använts på olämpliga sätt. Från Arlas sida har vi varit öppna med att detta har skett och tydliga med att det är oacceptabelt. Vi har också upprepade gånger berättat om alla åtgärder vi har vidtagit. Vi har ingenting emot att bli granskade och ingenting att dölja. Men vi tycker att de som granskar oss ska berätta hela historien, och inte bara de delarna som passar in i deras dramaturgi.

Sammanfattningsvis har följande hänt:

  1. Arla upptäcker att det finns pengar att spara och vissa brister i kostnadskulturen
  2. Arla vidtar åtgärder och sänker även kostnaderna med 10 miljoner kr
  3. Uppdrag granskning får tag i Arlas utredningsmaterial
  4. Uppdrag granskning försöker göra Arlas kostnadsarbete till sitt eget avslöjande

Det är oacceptabelt att vi har slösat och spenderat mer än vi måste. Punkt. Men det betyder inte att det är fel att använda pengar för att kunna tjäna ännu mer pengar åt Arlabönderna, t. ex. genom marknadsföring, sponsring och representation. Det är inte fel att besöka våra kunders restauranger för att bättre förstå deras behov. Eller för en säljare som är ute på vägarna 250 dagar om året att lära sig hur man kör bil mer kostnadseffektivt och säkert. Eller att visa uppskattning och omtanke för en medarbetare som har jobbat på företaget i 25 år. Det här är viktiga saker för Arla. Därför måste vi också ha tydliga rutiner och riktlinjer, och alltid hålla koll på att vår moraliska kompass pekar rätt.

Allt Arla tjänar går tillbaka till Arlabönderna och allt Arla gör ska syfta till att ge Arlabönderna högsta möjliga betalning för deras mjölk. Därför har vi som jobbar på Arla ett extra stort ansvar att vända på varje krona. För vi är inte vilket företag som helst. Vi är bondeägda Arla.